Foreign Legal Consultant logo

Barrister & Solicitor Since 1991
Iranian Legal Consultant

فائزه کاشانی نژاد | طلاق خلع چیست؟
 
Faezeh Kashaninejad فائزه کاشانی نژاد
نویسنده:

طلاق خلع چیست؟

هموطنان گرامی
نظر به اینکه اختلافات خانوادگی فیمابین زن و شوهر دارای پیچیدگی ها و جزییاتی است، لذا هنگام جدایی و طلاق )ایرانی( می بایست یکایک موارد مطروحه در قانون
خانواده در نظر گرفته شود و براساس آن توافقاتی صورت گیرد که تکلیف طرفین را به طور یکپارچه روشن کند. همانطور که در مقالات قبل توصیه کردم، زوج هایی که مصمم به
طلاق هستند، هنگام طلاق کانادایی و همچنین هنگام تنظیم قرارداد جدایی ) Seperation agreement ( حتما با رعایت قانون هر دو کشور، کلیه مسائل خود از قبیل حضانت و
نفقه و تقسیم اموال و مهریه و جهیزیه را فی المجلس حل و فصل کنند. البته این مقالات نمی تواند به عنوان مشاوره حقوقی قلمداد شود و ما سعی می کنیم در باب موضوعات
مختلف و مفاهیم آنها، و نکات قانونی هنگام طلاق اطلاعاتی به شما بدهیم تا با اطلاع از قوانین موجود در مورد حقوق قانونی خود با علم بیشتری تصمیم گیری نمایید. در این
مقالات سعی می شود که حتی الامکان با انشایی ساده تر مطلب را بنویسیم که قابل فهم تر باشد.
گاهی از اوقات سرنوشت یک زندگی مشترک به جایی می رسد که زن آنچنان از زندگی خود ناراضی باشد که حتی یک لحظه حاضر به ادامه رابطه زناشویی نمی شود. در این وضعیت زن
می تواند درخواست طلاق خلع کند و طلاق او در این حالت «خلع » نامیده می شود.
در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز برای بانوان به وجود آمده که می توانند به جای مراجعه به دادگاه محل اقامت شوهر به دادگاه محل اقامت خودشان مراجعه و دادخواست طلاق بدهند.
در هر دعوایی برای اینکه طرفین بتوانند از حق خود دفاع کنند نیاز دارند تا برای صحت سخنان خود دلیل بیاورند و اسناد و مدارکی به دادگاه ارائه کنند. در دعوای طلاق خلع نیازی به استفاده
از دلیل یا مدرکی نیست و زن می تواند بر خواسته خود که طلاق است اصرار کند و تنها کافی است که بگوید همسرش را دوست ندارد یا میلی به او ندارد.
در جلسه ای که دادگاه برای رسیدگی به آن نوبت تعیین می کند اول حق صحبت به مرد داده می شود زیرا که زن قبلا حرفهای خود را در دادخواست زده است.
البته در کلیه مواردی که به درخواست طلاق )به جز طلاق توافقی( رسیدگی می شود دادگاه وظیفه دارد به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد
باید به نظر داوران توجه کرده و به موجب آن رای صادر کند.
ولی اگر رای داوران را نپذیرد باید با ذکر دلیل آن را رد نماید.
قاضی در جلسه دادگاه حرفهای دو طرف را مورد توجه قرار می دهد و چنانچه نیازی به تشکیل جلسه دیگر و یا تحقیقات دیگر نباشد از زن سئوال می کند که آیا بر خواسته خود که طلاق
است پابرجاست یا خیر؟ دادگاه می تواند هر گاه لازم بداند رای خود را صادر نماید.
پس از صدور رای، شوهر می تواند از تاریخ صدور حکم تا 20 روز در دادگاه تجدید نظر به حکم صادر شده اعتراض و درخواست کند که مجددا به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. در
صورتی که شوهر ظرف مهلت 20 به حکم اعتراض نکند حکم طلاق قطعی می شود یعنی زن می تواند درخواست اجرای صیغه طلاق در دفاتر رسمی طلاق کند و رسما جدا شود.
در طلاق خلع دادگاه به زن اعلام می کند که در ازای طلاق خلع باید مالی به شوهر پرداخت کند که آن مال می تواند تمام مهریه یا کمتر و یا بیشتر از آن باشد. و اگر مرد به دریافت مبلغی
که زن می خواهد به او بدهد رضایت داشته باشد با پرداخت این مبلغ صیغه طلاق جاری و جدایی صورت می گیرد.
زن پس از جاری شدن صیغه طلاق تا مدت سه ماه و ده روز نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند و در طول این مدت مرد حق ندارد به زن رجوع و به این ترتیب مجددا زندگی زناشویی را
دوباره آغاز کند.
نکته دیگر اینکه در طلاق خلع اگر زن مالی را که به شوهرش داده است پس بگیرد مرد هم این اختیار را پیدا می کند که از طلاق رجوع کند و زندگی را از سر بگیرد.
نکته آخر اینکه خانمهایی که خارج از ایران زندگی می کنند و تصمیم به انجام طلاق خلع دارند می بایست ابتدا طلاق خارجی )کشوری که در آن زندگی می کنند( گرفته و سپس توسط
وکیل در ایران تقاضای طلاق بنمایند.
توجه داشته باشید که اطلاعات حقوقی که در پاسخ سئوالات ارائه می شود جنبه کلی دارد و هر مورد خ*ا*ص *قوانین و مقررات و شرایط فرد سئوال کننده به طور خاص در نظر گرفته شده و براساس اطلاعات داده
شده و سایر اوضاع و احوال مربوط به آن شخص مشاوره حقوقی داده می شود.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و ذکر جزییات و مسائل مربوط به این مقاله با اینجانب تماس بگیرید.