Foreign Legal Consultant logo

Barrister & Solicitor Since 1991
Iranian Legal Consultant

فائزه کاشانی نژاد | تغییر در چگونگی وصول مهریه از ششم اردیبهشت ماه سال 139
 
Faezeh Kashaninejad فائزه کاشانی نژاد
نویسنده:

تغییر در چگونگی وصول مهریه از ششم اردیبهشت ماه سال 139

چگونگی وصول مهریه

چگونگی وصول مهریه

براساس قانون برنامه ششم توسعه در ایران از 6 اردیبهشت ماه 1396 افرادی که سند رسمی لازم الاجرا مثل سند ازدواج و اجاره و چک و قراردادهای داخلی بانکها، اخطاریه های مربوط به
پرداخت حق شارژ آپارتمانها و غیره دارند نمی توانند ابتدائا به دادگاه مراجعه کنند، بلکه برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مراجعه کنند مگر اینکه افراد در
اداره ثبت موفق به وصول حق خود در مهلت هایی که پیش بینی شده نشوند که در این صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند و پرونده مختومه شود، آن وقت بعدا
به دادگاه مراجعه کنند.
تا قبل از اجرای قانون فوق اگر خانمی متقاضی طلاق یا دعاوی ناشی از سند رسمی ازدواج از جمله مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه
باید به دفتر خانه ای که سند ازدواج در آن ثبت شده است مراجعه کرده و سپس برای پیگیری امر به اداره ثبت مراجعه نماید.
ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست عدم امکان سازش، طلاق، فسخ، نکاح
و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و خواهان این دعاوی باید به دادگاه مراجعه نماید.
***
برای طرح سئوالات حقوقی خود هر ماه جلسه ای در دفتر اینجانب برگزار می گردد که می توانید در آن شرکت کنید. در صورت تمایل با تلفن 3532 725 416 برای ثبت نام و رزرو جا
تماس حاصل فرمایید.
***
توجه داشته باشید که اطلاعات حقوقی که در پاسخ سئوالات ارائه می شود جنبه کلی دارد و هر مورد خاص قوانین و مقررات و شرایط فرد سئوال کننده به طور خاص در نظر گرفته شده و براساس اطلاعات داده
شده و سایر اوضاع و احوال مربوط به آن شخص مشاوره حقوقی داده می شود.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و ذکر جزییات و مسائل مربوط به این مقاله با اینجانب تماس بگیرید.