Foreign Legal Consultant logo

Barrister & Solicitor Since 1991
Iranian Legal Consultant

فائزه کاشانی نژاد | وکالت بلاعزل و نقش آن در معاملات
 
Faezeh Kashaninejad فائزه کاشانی نژاد
نویسنده:

وکالت بلاعزل و نقش آن در معاملات

هموطنان گرامی
نظر به اینکه اختلافات خانوادگی فیمابین زن و شوهر دارای پیچیدگی ها و جزییاتی است، لذا هنگام جدایی و طلاق )ایرانی( می بایست یکایک موارد مطروحه در قانون خانواده در نظر گرفته شود و براساس آن
توافقاتی صورت گیرد که تکلیف طرفین را به طور یکپارچه روشن کند. همانطور که در مقالات قبل توصیه کردم، زوج هایی که مصمم به طلاق هستند، هنگام طلاق کانادایی و همچنین هنگام تنظیم قرارداد جدایی
Seperation agreement( ( حتما با رعایت قانون هر دو کشور، کلیه مسائل خود از قبیل حضانت و نفقه و تقسیم اموال و مهریه و جهیزیه را فی المجلس حل و فصل کنند. البته این مقالات نمی تواند به عنوان مشاوره
حقوقی قلمداد شود و ما سعی می کنیم در باب موضوعات مختلف و مفاهیم آنها، و نکات قانونی هنگام طلاق اطلاعاتی به شما بدهیم تا با اطلاع از قوانین موجود در مورد حقوق قانونی خود با علم بیشتری تصمیم
گیری نمایید. در این مقالات سعی می شود که حتی الامکان با انشایی ساده تر مطلب را بنویسیم که قابل فهم تر باشد.


امروزه بسیاری از افراد برای انجام معاملات اموال منقول )اموالی که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد مثل اتومبیل(، و اموال غیرمنقول )اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته باشد (اقدام به معاملاتی
در قالب وکالت بلاعزل می کنند بدون آنکه از مفهوم قانونی و مشکلات ناشی از آن آگاه باشند در این مقاله به زبان ساده و به اختصار به تعریف وکالت بلاعزل و پیامدهای آن می پردازم.
عقد وکالت عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. عقد وکالت عقدی جایز است و این بدان معنی است که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می
تواند آن را برهم بزند و فسخ کند. عقد وکالت با فوت، جنون و سفیه شدن هر یک از وکیل و موکل و یا وقتی که مدت زمان وکالت تمام شود از بین می رود.
به علت اینکه گاهی اوقات برای فروش اموال منقول و غیر منقول یک وکالتنامه ساده )قابل عزل( کارساز برای وکیل و موکل نمی باشد و هر کدام از آنها می توانند آن را برهم بزنند. بنابر این
طرفین به خاطر جلوگیری از برهم خوردن وکالت با عنوان وکالت بلاعزل اقدام به دادن وکالت به وکیل خود می نمایند و در حقیقت به این وسیله وکیل خود را مطمئن می کنند که حق بر هم
زدن وکالت را ندارند که این مسئله ممکن است دارای عواقب خوشایندی نباشد.
پس دو نوع عقد وکالت داریم:
1 وکالت ساده یا قابل عزل که قبلا در مورد آن توضیح دادم.
2 وکالت بلاعزل به طور کلی به وکالتی گفته می شود که موکل دیگر حق عزل وکیل و برهم زدن وکالت را ندارد. مثلا وقتی شخصی یک آپارتمان را از کسی می خرد و بنابه دلایلی نمی تواند
آن را به صورت رسمی در دفترخانه انتقال دهد ناچارا وکیل )خریدار( از موکل )فروشنده( در دفتر اسناد رسمی وکالت می گیرد تا پس از رفع موانع و در فرصت مناسب بدون حضور فروشنده
بتواند ملک یا آپارتمان را به نام خود کند.
قانونا موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل در وکالت نامه بلاعزل شرط شده باشد. وکالتنامه های بلاعزل با متن و نوشته های مختلفی نوشته می شود، مثلا:
1 موکل ضمن «عقد خارج لازم » حق عزل وکیل را به مدت مثلا ده سال )کمتر یا بیشتر( از خود سلب و ساقط نمود.
2 موکل ضمن «عقد خارج لازم » حق عزل وکیل را به طور کامل از خود سلب و ساقط نمود و غیره
این عبارات و امثال آن وقتی در وکالتنامه آمده باشد دلیل بر وکالت بلاعزل می باشد و دیگر فرد وکالت دهنده نمی تواند وکالت خود را عزل یا وکالت را برهم بزند.
وکالت بلاعزل مانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین از بین می رود و باطل می شود. ولی اگر وکیل مالی را از موکل خریده باشد و فروشنده )موکل( بمیرد هر چند وکالت بلاعزل از بین
می رود ولی چون به موجب قرارداد فروش )مبایعه نامه( مالک آن مال می باشد بنابر این مالکیت اش پابر جاست و وراث فروشنده باید آن مال را به نام خریدار بنمایند. اگر وراث فروشنده از
انتقال رسمی ملک خودداری کنند خریدار می تواند به دادگاه مراجعه و الزام آنان را به انتقال رسمی ملک در دفترخانه بنمایند.
نکته دیگر اینکه در وکالت بلاعزل شخصی که وکالت به دیگری می دهد خودش می تواند مورد وکالت )مثلا فروش یک باب خانه( را انجام دهد که در این صورت وکالت از بین می رود. اما
گاهی اوقات در تنظیم وکالت نامه اینطور قید می شود که: «موکل حق انجام مورد وکالت را شخصا ندارد. »
در این صورت وکالت دهنده نمی تواند شخصا کاری را که برای آن وکالت داده را انجام دهد.
وکالت بلاعزل با داشتن پاره ای محاسن گاهی حلال مشکلات می باشد ولی گاهی نتیحه خانمان براندازی دارد و فرد با امضای یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته تمام دارایی و اموال خود را از
دست می دهد. و این به خاطر عدم علم و اطلاع لازم از وکالت بلاعزل می باشد. بنابر این به هموطنان محترم توصیه می شود که در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را بنمایند. بخصوص آن
دسته از بانوانی که هنگام خروج از ایران سخاوتمندانه وکالت تام الاختیار و بلاعزل به همسر خود جهت انجام امور می دهند و با کمال تعجب و تاسف مواجه با اقدامات ناشایست و نقل و انتقال های
بدون اطلاع قبلی می شوند.
***
برای طرح سئوالات حقوقی خود هر ماه جلسه ای در دفتر اینجانب برگزار می گردد که می توانید در آن شرکت کنید. در صورت تمایل با تلفن 3532 725 416 برای ثبت نام و رزرو جا
تماس حاصل فرمایید.
توجه داشته باشید که اطلاعات حقوقی که در پاسخ سئوالات ارائه می شود جنبه کلی دارد و هر مورد خاص قوانین و مقررات و شرایط فرد سئوال کننده به طور خاص در نظر گرفته شده و براساس اطلاعات داده
شده و سایر اوضاع و احوال مربوط به آن شخص مشاوره حقوقی داده می شود.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و ذکر جزییات و مسائل مربوط به این مقاله با اینجانب تماس بگیرید.